پکیج 325عددی قراردادهای کاری

محصول امروز وبسایت ترقند، پکیج جامع قراردادهای کاری است که شامل 325 نمونه انواع قرارداد کاری می باشد. این مجموعه برای کسانی که در حوزه امور قراردادها کار می کنند بسیار کارساز خواهد بود.