دوره ذهن آهنین اندرو تیت | زیرنویس فارسی

دوره ذهن آهنین اندرو تیت به شما خط فکری ای را اهدا می کند که در دراز مدت می تواند برای شما  بسیار کاربردی باشد. این دوره به طور خاص برای ایجاد ذهن انعطاف پذیر و آهنین طی یک برنامه 6 هفته ای طراحی شده است.