مجموعه طرح لایه باز برنامه کلاسی

مجموعه طرح لایه باز برنامه درسی جهت استفاده دانش آموزان قرار داده شده است که این مجموعه شامل 12 طرح لایه باز با طرح و المان های درسی و مدرسه می باشد.