10 پریست لایت روم روشن Bright clean برای نسخه کلاسیک

پریست های لایت روم روشن Bright clean برای نسخه ی دسکتاپ کلاسیک ( lrtemplate) مناسب است و شما 10 نوع پریست رادریافت می کنید.