25 پریست لایت روم آکادمی تاریک | Dark Academia

پریست لایت روم Dark Academia سبک دانشگاهی تاریک را به عکس‌های شما اضافه می کند این پریست ها زیبایی اسرارآمیز به سبک های معماری عتیقه کتابخانه ها، پردیس ها و موارد دیگر را آشکار می کنند.